Obvezni podaci

Osnovni podaci o Autoto d.o.o.

AUTOTO d.o.o. za trgovinu, održavanje i popravak motornih vozila

Sjedište: 10090 Zagreb, Ljubljanska avenija 4

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 081130353

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.

Broj računa: HR7423600001102654589

OIB: 15835581785

Temeljni kapital: 3.750.000,00 HRK

Osobe ovlaštene za zastupanje: Marin Zoričić, predsjednik uprave i Diana Sorić Hictaler, član uprave;  zastupaju društvo zajedno.

 

Vrh stranice